Součet řádků a sloupců v dynamickém pivotu

Sqlserver